Днес беше определен важен курс за по-нататъшното развитие на цифровото наземно радио в Австрия: Изменение на Закона за частното радио ще позволи на частните радиоразпространители да излъчват повече DAB+ станции от преди в допълнение към техните FM програми. Това ще насърчи разширяването на цифровото наземно радио в Австрия и ще разшири обхвата на австрийските радио програми, излъчвани чрез DAB+. „Ние приветстваме това разумно и важно предложение на федералното правителство за насърчаване на цифровото наземно радио и по този начин за запазване на радиоразнообразието в Австрия“, каза Корина Драм, управляващ директор на Асоциацията на австрийските частни радио- и телевизионни оператори.

Прочетете повече на: