Проучване в Австрия сочи насърчаване на растежа на цифровото радио. Проучването, проведено през първото тримесечие на 2023 г. и поръчано от RTR Medien GmbH, е четвъртото от Ipsos Market Research от 2020 г. насам, фокусирано върху потреблението на цифрово радио. Използвайки компютърно подпомогнато телефонно и уеб интервюиране, изследователите анкетираха 2900 представителни хора в Австрия на възраст между 15 и 70 години. Проучването показа, че в зоната на покритие 54% са запознати с цифровото радио – увеличение от 11% от 2020 г. и със 7% повече в сравнение с миналата година.

Прочетете повече на: