Съветът за електронни медии (СЕМ) заедно с Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) проведе консултации с представители на Българското национално радио (БНР), Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори (АБРО), както и радио верига „Фокус”. По време на срещата бяха обсъдени нагласите за бъдещо цифрово радиоразпръскване в нашата страна.
БНР представи желание за експериментално цифрово радиоразпръскване. Представителите на търговските радиостанции изразиха резервираност, а и опасения от неравнопоставеност в сектора.
СЕМ като отчита, че европейският опит в разпространяването на цифрово радио е недостатъчен, заяви готовност за продължаване на диалога в посока развитие на пазара на аудиовизуалните медийни услуги.

 

Прочети още …