DAB осигурява стотици предавания като начин за по-широк избор, лекота на използване и е устойчив на смущения. FM има срок на годност. Днешните възрастни хора нямат същите взаимоотношения с FM като предишните поколения.