Радиостанциите се адаптират добре към начина, по който цифровите канали променят индустрията, превръщат мобилните телефони и интернет в начин да разширят своите марки, да защитят своя дял на слушателите и да достигнат до нови аудитории.