Слушателите в град Тегернзее и в общините Бад Визее, Гмунд, Кройт и Ротах-Егерн може да се наложи да настроят други честоти на своето FM радио на 4 юни. Причината за промяната на честотата е извеждането от експлоатация на FM предавателя „Tegernseer Tal“ на Wallberg по икономически и екологични причини. Всичките пет BR FM програми все още могат да се приемат на FM радиостанции. Целият регион също се обслужва много добре с DAB+ радиоприемане от станцията „Tegernseer Tal“ от декември 2017 г. Десет BR програми плюс техните регионални варианти се излъчват по канали 10A и 11D. Включително частните програми (на канали 7A, 10A, 11D), около 30 радио програми в момента се излъчват чрез DAB+ в долината Tegernsee.

Прочетете повече на: