На 13-ата годишнина от откриването на новопостроената Авалска кула, още четири станции от Радио Белград бяха добавени към DAB+ мрежата. „Слушателите на Радио Белград и цяла Сърбия ще получат възможността да се насладят на нашите четири тематични канала, в допълнение към съществуващите в мрежата на DAB+ Радио Белград 1, 2, 3 и 202,  илъчващи музикалното богатство на цифровия архив на Радио Белград. Това, което е било внимателно архивирано и селектирано в продължение на 99 години, този път се предлага в цифрова форма за удоволствие на всички наши граждани“, каза директорът на технологиите и продукцията на Радио Белград Зорана Божичичл

Прочетете повече на: