Оформлението на ненационалните търговски FM партиди, известни като B-парцели, трябва да бъде преразгледано до 2025 г., според консултацията, стартирана от Министерството на икономиката и климата (EZK). Броят на лотовете ще намалее от 54 на 27, като повечето нови лотове ще станат по-големи от съществуващите. Няма да има повече честоти за комерсиални местни станции. Връзката между лотовете с DAB+ остава и следователно лотовете са приведени в съответствие възможно най-много с текущото оформление на седемте надрегионални DAB+ разпределения. 27-те нови ненационални търговски FM партиди ще бъдат продадени на търг заедно с DAB+ капацитет на един от седемте разпределения. След търга на лотовете за ненационални комерсиални радиостанции капацитетът на DAB+ ще остане. Този капацитет, 44 лиценза, също ще бъде продаден на търг.

Прочетете повече на: