Медийният регулатор на Обединеното кралство Ofcom търси мнения относно предложените промени в своите технически кодове за цифрова телевизия и цифрово радио. Тези кодекси определят общ минимален набор от технически стандарти за начина, по който наземните телевизионни и радиосигнали се предават в Обединеното кралство. Има отделни документи с технически код за телевизионни и DAB услуги. Ofcom казва: „Ние редовно актуализираме тези кодекси, за да гарантираме, че нашите правила остават приложими, докато се развива средата за цифрово излъчване. След отделни инциденти, засягащи работата на телевизионния и радиопредавател Bilsdale и център за излъчване в Лондон, редица от предложените от нас промени се стремят да засилим нашите изисквания, свързани с устойчивостта на мрежата и възстановяването след бедствие.“

Прочетете още на: