Нови данни, публикувани като част от доклада на WorldDAB за радиоиндустрията и слушателския рейтинг в Норвегия, показват, че общото слушане на радио се връща към подобни нива, както е постигнато през 2016 г., преди цифровото преминаване. По-младите и по-възрастните слушатели са се възстановили най-бързо и общите нива на слушане са стабилни, като дневният обхват е 63-64%, а седмичните достигат 88%.

Прочети още…