От сряда, 16 ноември, VIBE Radio може да се чуе по FM в района на Амстердам, а също и в цялата страна чрез DAB+. Станцията ще започне да използва FM честотата на Ujala Radio, която след това ще се чува само чрез цифрови ефирни вълни (DAB+). Покритието чрез DAB+ също ще бъде разширено в процеса. Освен в провинциите Северна Холандия и Флеволанд, станцията за хиндустанската общност може да бъде чута и чрез DAB+ в Южна Холандия и Зеландия оттогава.

Прочетете още на: