На 20 март 2020г. „Дигитално Аудио България“ ЕООД стартира експериментално излъчване (по стандарт T-DAB+) на територията на град София.