Министър Мики Адриансенс (Икономически въпроси и климат) стартира консултацията за търга на деветте лиценза за национални търговски радиостанции. Правителството ще продаде на търг тези лицензи, които свързват аналогово радио (FM) с цифрово радио (DAB+), през 2023 г. Два от тези девет общонационални лиценза са за комерсиална новинарска станция и за станция, възпроизвеждаща основно музика на холандски език. Едно юридическо лице може да придобие чрез търга до три. Лицензите са за 12 години (2023-2035).

Прочетете още на: