Техническия стандарт на DAB е актуализиран, идентифицирането на остарели функции, изясняването на описанията на функции за подпомагане на оперативната съвместимост и актуализирането на други специфични функции.

 

Прочети още…