Националният съвет за радио и телевизионно разпръскване на Украйна обяви пилотен проект за DAB цифрово радио през 2018 и 2019 г., като лицензията за радиоразпръскване ще бъде издадена в продължение на седем години.

 

Прочети още…