Радиото и околната среда? Те пътуват на една и съща дължина на вълната. Новият план на Radio LifeGate, операторът, който се занимава с екологични въпроси от двадесет години, беше обявен преди няколко дни: LifeGate, B-corp от 2017 г., ще премине към стандарта за излъчване DAB+ в основните италиански региони и на Френска Ривиера. Предлагането на съдържание за повишаване на осведомеността чрез среда с нулево въздействие е не само етичен жест, но и икономическа инвестиция. „FM излъчващите предаватели,“ потвърждава главният изпълнителен директор, „имат висока консумация на електроенергия и следователно отделят много CO2 за производството на тази енергия. Ориентираната към бъдещето DAB технология позволява по-ниска консумация и е полезна за енергийния баланс и околната среда, тъй като драстично намалява емисиите на въглероден диоксид в атмосферата“

Прочетете още на: