Радио аудиторията достига същите нива, както преди стартирането на FM изключването през януари 2017 г. Първите норвежки региони, които са направили прехода от FM към цифров, вече показват силна аудитория.

 

Прочети още…