В Alto Adige RAS цифровото радио както предвидено сега достига 99,3% от населението, със своите програми които могат да бъдат изслушани в 25 тунела с дължина по-голяма от 500 метра. RAS обяви по-нататъшни планове за разширяване с откриването на нови съоръжения в Racines, Melago, Tubre, Solda, още се планира в Passiria и Sonvino за 2017.