Цифровото радио продължава да постига значителен напредък в Германия, като в DAB+ вече са достъпни над 250 радиостанции. Повечето от големите радиостанции, които са на разположение на FM групата, вече излъчват в DAB+, нещо, което спомогна за повишаване на интереса към DAB+, като броят на домакинствата, използващи DAB+, нараства до 18,1% през 2018 г., в сравнение с 15,7% през 2017 г.

Прочети още…