От 8 март системата RadioDNS е част от предаванията на Чешкото радио, което освен всичко друго ще позволи свързването на дадена станция с нейното представяне в интернет. Технически, всички станции на обществения оператор на FM и DAB+ вече са свързани с уеб услуги като аудио потоци, лога на станции и т.н. „Системата RadioDNS позволява на Чешкото радио да свърже оптимално и трите ни ключови платформи за разпространение, т.е. DAB и интернет. Това е модерно решение за хибридно радио“, казва Карел Зика, директор по технологиите и администрацията в Чешкото радио.

Прочетете повече на: