Чешкото радио, общественият оператор на Чешката република, вече е свързано с глобалната система RadioDNS. Разпространителят, най-старият в континентална Европа, управлява 12 национални станции и още 14 регионални станции. Всички станции на FM и DAB+ вече са свързани с уеб услуги като аудио потоци и лога на станции. „Системата RadioDNS позволява на Чешкото радио да свърже оптимално и трите ни ключови платформи за разпространение, т.е. FM, DAB и интернет. Това е модерно решение за така нареченото хибридно радио и въпреки че все още не е стандартно оборудване, броят на автомобилите, оборудвани по този начин, нараства“, казва Карел Жика, директор по технологиите и администрацията в Чешкото радио.

Прочетете повече на: