За две години цифровото време на радиото се е увеличило с 12 процента, от 49% през есента на 2015 г. на 61% през есента на 2017 г. Авансирането на цифровото радио е подкрепено главно от DAB+. Делът на тази технология сега възлиза на 34%, което е увеличение с 11 процента от есента на 2015 г.

 

Прочети още…