Общото събрание на WorldDAB ще се проведе в Париж на 7 и 8 ноември. То е възможност да участвате, да се срещнете с глобалните играчи, които правят цифрово радио и да споделяте своите преживявания…

 

Прочети още…