В 10:00 сутринта FM предавателите замлъкнаха в Согн и Фиордан, Хордаланд, Рогаленд, Авст-Агдер и Вест-Агдер. P4, Радио Норвегия, Р5 Ставангер, Ню Йорк Ставангер, Радио Санднес, П5 Берген и NRJ Берген прекратиха излъчването по FM, като всички национални радиопредавания сега са на DAB и на други цифрови платформи.