Марко Росиньоли и Луиджи Бардели в новия TeleRadioMagazine говорят за цифровото радио DAB+, прехода към DVB-T2/HEVC, популярността на устройствата за приемане на телевизия и радио и много други. Марко Росиньоли: „Съвсем последните насоки относно процедурите за предоставяне на права за използване на локални DAB+ мрежи представляват много важна стъпка за организирано развитие на цифровото радиоразпръскване, което засилва ролята на местните радиоиздатели. С прехвърлянето на тези права на използване, местните радиоразпространители ще могат да поставят DAB+ цифрови предавания заедно с аналогови FM предавания и IP предавания в многоплатформена логика на излъчване.“

Прочетете повече на: