Крайният срок за кандидатстване за DAB + Берлин и Бранденбург вече е изтекъл, като 24 молби са получени от mabb. Това прави много вероятно скоро да има втори мултиплекс в допълнение към частния мултиплекс за Берлин и заобикалящата го област, който ще бъде чут в Берлин и в цял Бранденбург в средносрочен план.