Цифровото радио продължава да генерира голям интерес в Швейцария. Благодарение на влиянието на DAB+, 57% от радиопредаванията се консумират в цифров вид. В края на юни 2017 г. в обръщение са били пуснати 3,25 милиона DAB+ устройства, много нови автомобили са оборудвани и степента на информираност на DAB+ показва положителна тенденция.

 

Прочети още…