Над сто участници взеха участие в сесията за изграждане на капацитет в Pattaya на 2. декември. Те бяха предимно от държавни агенции, радиостанции, потребителски организации, медийни асоциации и други заинтересовани страни от сектора на радиоизлъчването.