Ръководителят на труда беше попитан дали подкрепя новото законодателство, което би позволило на местните станции да кандидатстват за лицензи за цифрово радио. Г-н Corbyn каза: „Да, защото цифровото лицензиране е от решаващо значение. Трябва да се предлага голямо разнообразие от радиостанции. И в най-добрия случай, местните радиостанции помагат да се осигури чувството за местна идентичност и местната общност – и че трябва да се направи. „