Jaime Rodríguez Díez, адвокат – партньор в Díez & Romeo Abogados, споделя последните новини за състоянието на DAB в Испания. Между септември и октомври 2022 г. Конституционният съд е допуснал 16 жалби за защита (Recursos de Amparo), подадени от няколко радиоразпръскватели срещу отказа за предоставяне на лицензи за цифрово наземно звуково излъчване (DAB). Това е крачка напред по отношение на ситуацията на DAB.

Прочетете още на: