Днес RAJAR обяви, че 49,4 милиона възрастни или 88% от пълнолетното (15+) население на Обединеното кралство са слушали избраните от тях радиостанции всяка седмица през първото тримесечие на 2023 г. 67% от седмичните часове за слушане се консумират цифрово. Слушането през DAB има 40% дял от слушането, онлайн има 24% дял и DTV е 3%. Часовете за слушане на AM/FM са по-малко от една трета с 32%. За една средна седмица цифровото слушане възлиза на 682 милиона часа; DAB има 59% дял от часовете за цифрово слушане, DTV 5%, уебсайт/приложения 15%, интелигентен високоговорител 21%.

Прочетете повече на: