Radio World говори пред президента на WorldDAB, Патрик Ханън за възможностите, които се създават чрез внедряването на DAB+ във вашия пазар. „За потребителите, DAB предлага нови услуги и подобрено качество на звука.За политиците и регулаторите той осигурява бъдещето на радиото.Това е важно не само поради културни и демократични причини, но и поради факта, че той е свободен и че също на него може да се разчита при спешни случаи. „

 

Прочети още…