От 14 ноември до 4 декември, DAB + ще бъде фокусът на маркетинга от страна на членовете на Digital Radio Association Germany: в продължение на три седмици ARD, Deutschlandradio, частни доставчици на програми, производители и други членове ще предоставят мултимедийна информация за цифровото радиостандарт и многото му предимства. . Периодът на кампанията бележи и старта на нова кампания за междумедийна комуникация. Твърдението на кампанията „Ако искаш да почувстваш, трябва да чуеш“. обобщава за какво става въпрос: емоционалната стойност на радиото като медия и незабравимите моменти на слушане. Плюсът на логото DAB + играе важна визуална роля в елементите на кампанията и илюстрира „повече“ в разнообразието на програмата, удоволствието от слушането и качеството. Ключови думи като „страст +“, „моменти +“ или „дом +“ подсилват емоционалното послание.

Прочетете още на: