Последното проучване на радиоаудиторията в Обединеното кралство показва, че 66% от седмичните часове за слушане се консумират цифрово. Слушането през DAB има 39% дял от слушането, онлайн има 24% дял и DTV е 4%. Часовете за слушане на AM/FM са малко над една трета с дял от 34%. Новите данни от RAJAR, обхващащи третото тримесечие на 2022 г., разкриват, че за една средна седмица цифровото слушане възлиза на 674 милиона часа; DAB има 59% дял от цифровите часове за слушане, DTV 5%, уебсайт/приложения 15%, интелигентен високоговорител 20%. По отношение на обхвата, 41 милиона възрастни на възраст над 15 години вече слушат радиото чрез цифрово активирана платформа (DAB, DTV, онлайн, приложение, интелигентен високоговорител) всяка седмица. 66% от населението твърди, че притежава или има достъп до DAB радио.

Прочетете още на: