На 7 септември 2022 г. Федералният съвет реши да предостави финансова подкрепа за всички радиопрограмни услуги, излъчвани чрез DAB+ до спирането на сигнала на FM – радиото в края на 2024 г. Така през 2023 г. и 2024 г., в допълнение към лицензираните излъчващи оператори с дял от таксата, лицензираните оператори без дял от таксата, както и нотифицираните оператори също ще получават субсидии за излъчване на техните програмни услуги чрез DAB+.

Прочетете още на: