Крайният срок за изключване на FM в Холандия между 2027 г. и 2032 г. все още е реалистичен. Това пише Dialogic в доклада „Актуализирани аргументи относно и въздействието на изключването на FM радиото“, поръчан от Министерството на икономиката и климата (EZK). Изследователската фирма казва, че тъй като всички нови автомобили трябва да имат DAB+ като стандарт от края на 2020 г., навлизането на DAB+ в автомобилите всъщност се ускорява значително, което от своя страна е аргумент за по-ранно изключване. И нарастващите цени на енергията също са аргументи за по-ранно изключване на FM. Въз основа на повторен анализ Dialogic заключава, че периодът 2027-2032 все още е реалистичен период за изключване на FMл

Прочетете още на: