Цифровото радио е превишило важен етап: над 53 млн радиоприемници с цифрово радио DAB / DAB+ са продадени в световен мащаб, както съобщава WorldDAB

 

Прочети още…