Важността на работата в екип се простира до изпълнението на цифровото радио, според EBU’s Media Intelligence Service (MIS). Годишна актуализация на организацията на цифровия радио напредък в Европа, показва че заинтересованите страни работещи заедно са по-добър показател за успех при преминаването към цифрово радио.

 

Прочети още…