Радио седмицата на Европейският съюз за радио отношението на цифровите технологии предлага поглед върху сегашното състояние на радио индустрията. David Fernandez Quijada, от EBU, представи резултатите от най-новите EBU проучвания на индустрията. Според проучването, 85% от хората в цяла Европа слушат радио поне веднъж седмично. Marcello Lombardo, ръководител на проекта EBU, също оповести резултатите от впечатляващото проучване, че за първи път анализира подробно разходите свързани с двете излъчвания и потребителското потребление на радио на три различни платформи – FM, DAB и интернет.

 

Прочети още…