Европейските пазари на цифрови радиостанции се събраха наскоро, за да обявят подкрепата си за новоучредения европейски стандарт ETSI (Европейски институт за стандарти в далекосъобщенията) за цифровото радио DAB. Този стандарт е одобрен като минимална спецификация за цифрови радиоприемници DAB в цяла Европа и е подкрепен от WorldDAB и Европейския съюз за радиоразпръскване, както и от телевизионни оператори и производители в Германия, Великобритания, Норвегия, Швейцария, Холандия, Белгия и Италия.