С публикуването на Заповед относно принципите на подбор, Австрийският орган по комуникациите (KommAustria) навлезе в критичната фаза на тръжна процедура за предоставяне на лицензи за изграждане и експлоатация на DAB+ мултиплексни платформи (MUX) въз основа на настоящата си стратегия за цифровизация. Указът описва основните изисквания, особено финансовите изисквания, на които трябва да отговарят заинтересованите кандидати, но по-специално обяснява критериите, според които ще бъде направен подбор измежду няколко кандидати. Заинтересованите страни ще могат да кандидатстват за национално DAB+ покритие, както и за регионални и местни зони на покритие. Датата за поканата за кандидатстване все още не е обявена.

Прочетете повече на: