“Концепцията за цифровизацията 2017”, влязла в сила на 1 май 2017 г., гласи, че медийният орган KommAustria ще продължи да допринася значително за подобреното използване на радиочестотите и свързаното с тях преобразуване на съществуващите телевизионни канали в полза на мобилните радиоприложения. Друга дейност на агенцията остава цифровото радио в стандарта DAB+.

 

Прочети още…