Според „Концепцията за цифровизация 2017“, KommAustria задълбочава своето честотно планиране за създаване и разширяване на цифровото аудио излъчване на базата на DAB + и подготвя полето за допълнителни обаждания.