KommAustria отвори заявленията за участие в търг за DAB + в Австрия. Заявленията трябва да бъдат получени от медийния регулатор до 12 юни 2017 г. най-късно.