Levira подаде заявление за лиценз за честота до Службата за защита на потребителите и техническите регулатори, за да тества новата радио мрежа DAB+ в сътрудничество с радиостанции, принадлежащи към Естонския съюз за радио и телевизия. Това е цифрова радиоуслуга с предаватели, временно работещи първо в Талин, а след това в Коеру и Пехка в община Халяла. Първият DAB+ предавател е планиран да бъде пуснат на 28 ноември в телевизионната кула в Талин. Списъкът на станциите, участващи в деветмесечния пилотен проект, е в процес на финализиране. Сред първите тестери са Класикарадио, радиопрограмите Duo Media Networks и Star FM. Предвижда се общо до 12 радиопрограми да бъдат излъчвани на един предавател, като сигналът от предавателя на Талин е на канал 10А.

Прочетете още на: