С последната фаза на разширяването през 2017 г. мрежата на станцията нараства до 120 пункта на предавателя и отново осигурява ясно повишаване на радио снабдяването.