На 9 юни по обяд изтече срокът за кандидатстване за лиценз за цифрово комерсиално радио в Швеция. Бяха получени общо 12 заявления за програмни услуги от пет различни кандидата: Mad Men Media AB (7), Skärgårdsradion AB (1), DB Media AB (2), Prodraft AB (1) и частно лице (1). Сега ще започне проверка на заявленията, за да се види кои са получени в срок и дали трябва да се изискват допълнения. Кандидатите ще бъдат оценявани и въз основа на официални изисквания, за да се гарантира, че разполагат както с финансови, така и с технически условия за излъчване през целия период на лиценза. Също така е важно те да са готови да си сътрудничат с други притежатели на лицензи по технически въпроси.

Прочетете повече на: