Норвегия продължава да се стреми към цифрово радио с обявяването, че има по-малко от месец, докато публичните излъчвания на FM радиопредаванията на NRK в Южна и Западна Норвегия са прекратени.