За да информира жителите на Швейцария за прехода към цифрово радио, OFCOM ще стартира информационна кампания, която да тече от 2019 г. с бюджет от 5,5 млн. Франка, и ще провежда публичен търг към рекламните агенции за провеждане на кампанията.

 

Прочети още…