„Radio Lodz Extra“ отново се излъчва чрез мултиплекса на Полското радио в Лодз. Той, наред с други неща, ще излъчва събития в тяхната цялост, които няма да се поберат в основния ефир на „Radio Lodz“. В новата версия на хартата на задълженията, която датира от декември 2022 г., операторът посочва, че през годините 2023-2024 „Radio Lodz Extra“ ще се върне към първоначалните си цели и ще продължи да се използва за стартиране на случайни програми и пълни излъчвания на концерти , културни и спортни събития или предавания от фестивални студия, които ще бъдат отразени накратко в регионалната програма.

Прочетете още на: